Langs de comptoir. 
Het project langs de comptoir is gemaakt naar aanleiding van een opdracht voor mijn fotografieopleiding bij SNT Brugge. Als eindwerk voor de cursus portfolio kregen we de opdracht om een fotoproject op te starten en af te werken, dit met een onderwerp naar keuze.
Ik kreeg het idee om uitbaters van een Blankenbergse handelszaak te fotograferen in hun dagelijkse werkomgeving. Zo wil ik in mijn portretten de nadruk leggen op mensen die nog handel drijven via menselijk contact met de klant, als het ware over of langs de comptoir.

Na de nodige contacten en afspraken ben ik op pad gegaan. De bedoeling was om de uitbaters te portretteren en ook een deel van hun “winkel” in beeld te brengen, zodat uit de foto kan afgeleid worden welk product of welke producten ze aan de man brengen.  Alle foto's in dit boek zijn met een 24mm lens gemaakt. Op één foto na is overal gebruik gemaakt van het bestaande licht.

Philip Vermeulen (2017)